Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie Pracownia Cukiernicza Magdalena Kroczek
Cel projektu: Dostosowanie działalności do sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym i reżimem sanitarnym
Efekty projektu: Zwiększenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach zagrożenia epidemicznego
Wartość projektu: 615 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 429 950,00 zł
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Tytuł projektu: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu w pracowni cukierniczej Magdalena Kroczek
Cele projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o rozwój oferty produktów naturalnych, tradycyjnych i regionalnych.
Efekty projektu: rozwój produkcji cukierniczej.
Wartość projektu: 2 839 149,17 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 733 557,67 zł